Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Basir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Basir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Basir
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 302
Anlamı: Her şeyi iyi gören
Kerameti: Ya Basır Acziyetin kalkması için okunur.Ya Basır ismini her sabah 302 defa zikreden gizli husus ve hadiseleri öğrenir. Ya Allahü Ya Basır isimlerini zikredenin içi temizlenir. Allah’ın rahmetini kazanır. Gözleri nurlanır.

Basir | el-Basir İsminin Anlamı

Basir | el-Basir İsminin Anlamı

Basir isminin lügat anlamı:

Basar kelimesinden türemiş olan el-Basir ismi; bir şeyi görmek, kavramak, ustaca ve uzmanca bilmek, uzman bir görüşe sahip olmak demektir.

EL-BASÎR: Her şeyi bütün incelikleriyle gören. Cenab-ı Hak, bütün varlıkların en küçük hareket ve davranışlarını, İma ve işaretlerini bilir ve görür. Onun görmesi için gece veya gündüz fark etmez, ışık veya karanlık gerekmez. Onun görmesi için göze veya başka bir alet ve cihaza ihtiyacı yoktur. Bütün kainatı ve içindekilerin hal ve davranışlarını avucunun içi gibi bilir ve görür, kontrolü altında tutar.

Basir isminin ıstılah anlamı:

Basir; her şeyi ustaca ve uzmanca görendir.

Basir; hiçbir şey kendisinden gizli kalmayacak kadar iyi görendir.

Basir; her şeyi idrak eden ve ihata eden, kuşatandır.

Basir; olayların arka planını gören ve bilendir. Basir; her şeyi gören ve eşyaya görülme özelliği verendir.

Basir; yarattıklarından farklı olarak gören ve bilendir.

Basir; eşyayı bütün özellikleriyle görüp tanıyandır.

Basir | el-Basir Dualar ve Zikirler

Basir | el-Basir Dualar ve Zikirler

EL-BASİR isminin zikri (302) adettir.

Zikir saati Güneş, Zikir günü Pazar’dır.

Pazar güneş saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir.

Basir | el-Basir esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey ezeli ve ebedi olan Allah’ım!
Ey bütün sesleri işiten Allah’ım!
Sen Semî’sin!
Bütün sesleri işiten yalnız Sensin Rabbim!
Yürek sözlerimizi işit!
“Semî’Allahu limen hamideh”
“Allah, kendisine hamd edeni işitti”
Derken her namazımızda,
Kalbimizden gelen şahitliğimizi Sen kabul eyle Allah’ım!

Öyleyse, şeytana kulluk etmekten sakınanlara ve Allah’a yönelenlere müjde var. Ey Muhammed! Sözü dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. Bunlar, Allah’ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir; temiz akıl sahipleri de bunlardır” (Zümer suresi 17–18. Ayet meali)

Sözün en güzelini işitip, ona uyanlardan eyle bizi Rabbim!
Bizi hidayete eriştir!
Temiz akıl sahibi kıl bizi!
Âmin!

“Kuran okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki rahmet olunasınız” (A’raf 204. Ayet Meali)

Kuran’ı bütün ruhuyla dinleyenlerden eyle bizi Allah’ım!
Ey Semî olan Rabbim!
Ey her şeyi İşiten ve Bilen Rabbim!
Göklerden bir armağan olarak indirdiğin Sözleri kalbiyle duyanlardan eyle bizi!
“Hayyalel felah”
“Haydi kurtuluşa” çağrısını kalbinde duyanlardan eyle bizi Allah’ım!

“Şüphesiz Allah, hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir.” (Bakara, 181)

Ya Semî! Ya Semî! Ya Basîr!
Sen ki hakkıyla İşiten ve hakkıyla Bilensin Allah’ım!
Semî İsm-i Şerifinle dua ediyorum sana;
Hakikati kalbimizle işitmemizi nasip et bize!
Bize basîret ver!
Bize feraset ver!
İşitecek kulak ve bilecek akıl ver bize Rabbim!
Ve görecek bir kalp ver hepimize!

“…Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğiniz için Allah yolunda mal sarf edin” (Teğabün Suresi 16. Ayet meali)

Dinleyenlerden, itaat edenlerden ve Senin yolunda mal sarf edenlerden eyle bizi Rabbim!
Sen ki yegâne İşiten ve Bilensin Rabbim!
Senin işitmen tüm sesleri kuşatmıştır;
Mahlûkatın sesi Sana karışık gelmez;
Birbirine benzeyen sesler Seni aldatmaz;
Seslerden birini işitmen, başka sesi işitmekten Seni alıkoymaz.
Ve isteyenlerin çokluğu Seni bıktırmaz!
Sen Semî’sin Rabbim!
Sen Basîrsin!
Her şeyi Duyan ve Gören yalnız Sensin!

Ey bütün duaları İşiten Allah’ım
Ey dualara icabet eden Allah’ım!
Her türlü kötülükten Sana sığındık Rabbim!
Bütün şerlerden bizi muhafaza buyur!
Ey zulmet geceleri, aydınlık sabahlara çeviren Rabbim!
Ey bütün feryatları İşiten Rabbim
Şikeste gönüllerimizin sesini duy!
Bizi zulmette bırakma!

Sen ki gül goncasının seher vaktindeki narin nefesini duyansın Rabbim!
Dua çiçeklerinin uykuya daldığı gecenin sessizliğinde;
Bütün mahlûkatın sesini duyansın Sen!
Dalgaların hazin iç çekişleriyle birleşsin nefesim bugün.
Kevser ırmaklarının şarkısını duyayım bugün!
Bugün gök kubbenin gözyaşları yanaklarımdan aksın sessizce.
Ve Sen beni duy Rabbim;
Beni gör!
Karıncanın ayak seslerini
Ve bülbülün yakarışını duyduğun gibi duy beni Allah’ım!
Kelebeğin sessiz ve nazlı kanat çırpışını duyduğun gibi duy!
Sen Semî’sin Rabbim”
Sen Basîr’sin!
Karanlığı aydınlatan ateşböceklerinin ışığını
Gördüğün gibi gör kalbimi Allah’ım,
Denizlerin dibindeki lâl-i mercanların duasını işittiğin gibi işit duamı!

Ve ruh bedenden ayrılınca,
O muazzam yalnızlıkta,
Ruhumun hazin ve nâdim sesini yine ve yalnız Sen duy Allah’ım!
Hiç uyumayan denizin ve dağların sesini duyduğun gibi
Semî İsminle duy kalbimin sesini Allah’ım!
Ruhumda doğan fecrin aydınlığını
Basîr İsminle gör!
Kalbimin derinliklerindeki sevgimi Sana sunuyorum şimdi;
Ve susuyorum!
Sükûtumu işit Allah’ım!

Bu adın vekili olan hizmet meleğinin adı (Harfyail)dir. Buyruğu altında 4 büyük melek vardır ki, bu melekleri her biri de kademeli olarak 303×303 er meleğe komuta ederler. Çünkü bu 303 meleğe komuta eden 4 komutanın emrindeki 303’er meleğin her biri de yine 303’er meleği buyrukları altında bulundurmaktadırlar.

Bu adın da hizmet meleğini davet etmek isteyen bir kimse, şartlan yerine getirerek, bu adı çokça anarsa, hizmet meleği yanına iner ve onun dileğini yerine getirir.

Basir | el-Basir esmasıyla yapılacak Dua:

“Ya Basir! Ente-llezi tabsuru hafiy sirril meknunati vel da-mairi ve tüdrikü mahsüsati serairü ehlül basairi ve müşahadeti rakaiki el batinü el cariyeti fil havatıri… Es’elüke bi bastı nurü zatüke ve bi sırri idrakü basairüke ve keşfü maani nazarüke ve akdarüke, en tecaleni basıran bi külli hafiy ve erzıkni aynen ka-riretün bi nuril vahdeti vel tevhidi, li üdrike sırri ferdiyyetüke fi makami-ttefridi ve ekumu bike ledeyke inde keşf i sirre yevmil vaidi, beynel abidi, inneke fa’alün lima türid…”

Basir | el-Basir Fazileti ve Sırları

Basir | el-Basir Fazileti ve Sırları

1. Bu ismi belirtilen gün ve saatte, belirtilen miktarda okumaya devam eden kimsenin, isteği çabuk yerine gelir. Bu ismin büyük tesir gücü vardır. Büyükler, idareciler, yetkililer ve hüküm sahipleri ile erkekler, bu ismin tesir gücünden Güneş saatinde yararlanabilirler. Şayet kadınlar yararlanmak İsterlerse Ay saatini tercih etmeliler.

2. Bu ismi her gün, sabah namazından sonra 302 defa zikretmeye devam eden kimseye gizli işler açılır, gizli olaylar ve sırlar gösterilir.

3. Bu ismi temiz bir cam kaseye 100 defa yazıp yağmur veya kaynak suyu ile bozarak aç karnına içen kimsenin zihni açılır, hafızası kuvvetlenir. Anlayışı kuvvetlenir ve kalp gözü açılır.

4. Cuma namazından önce 302 defa kalp gözü açılır ve sözünde ve işinde doğruluğa salih amele muvaffak olur.

5. Pazartesi günü sabah namazının farzı ile sünneti arasında sağlam bir itikat ve teslimiyetle 100 kere zikreden kimse, Allah’ın yardımına ve iltifatına kavuşur.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir