Anasayfa / İlmihal

İlmihal

Zekat Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez ?

Soru: Kimlere Zekat Verilir, Kimlere Zekat Verilmez ? Zekatı kime vermek gerekir? Cevap: Bir kimse, kendi zekatını fakir bulunan zevcesine, usulüna (babasına, dedesine, anasına ninesine…) ve füruuna (çocuklarına, çocuklarının çocuklarına…) veremez. İddet beklemekte olan boşanmış zevcesine de veremez. Çünkü buna vereceği zekatın yararı kısmen de olsa kendisine ait bulunmuş olur. …

Daha Fazla Oku »

Zekat Verilecek Kimseler – Zekatın Verileceği Yerler

Soru: Zekat Verilecek Kimseler Kimlerdir? Zekatın Verileceği Yerler Nelerdir? Cevap: Zekat verilecek kimseler, müslüman fakirler, miskinler, borçlular, yolcular, mükâtebler (sözleşmeli köleler), mücahidler ve amiller (zekat toplayıcıları) olmak üzere yedi kısımdır. Şöyle ki: 1) Fakir: İhtiyacından fazla olarak nisab mikdarı bir mala sahib olmayan kimsedir. Bu kimsenin temel ihtiyaçlardan olan evi, …

Daha Fazla Oku »

Zekat Ödeme Yolları ve Şekli Nasıl Olmalı?

Soru: Zekat Ödeme Yolları nelerdir?, Zekatı nasıl ödememiz gerekir? Zekatı ödeme şekli nasıl olması gerekir? Cevap: Zekata bağlı olan altın, gümüş, ekin, hayvanat ve ticaret mallarının zekatlarını bizzat kendilerinden vermek caiz olduğu gibi, bunların kıymetlerini vermek de caizdir. Burada mal sahibleri serbesttir. Keffaretlerde, nezirlerde ve fitrelerde de hüküm böyledir. Bu …

Daha Fazla Oku »

Toprak – Arazi Ürünlerinin Zekatı Nasıl Hesaplanır?

Soru: Toprak Ürünlerinin zekatı nasıl hesaplanmalıdır?, Arazi Ürünlerinin Zekatı Nasıl Hesaplanır?, Tarım ürünlerinin zekatı nasıl hesaplanır? Cevap: Fakihler,”…sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak edin…” (el-Bakara 2/267) emrinin, topraktan çıkarılan ürünlerden zekat veriniz anlamına geldiği görüşündedir. Ayrıca Müslümanlara “hasat günü mahsullerinin haklarını vermeleri” de emredilmiştir (el-En‘âm 8/141). Bu ayette zikredilen “hak” teriminden …

Daha Fazla Oku »

İstenen Borç Paraların Zekatı Nasıldır?

Soru: İstenen Borç Paraların Zekatı nasıl olmalıdır?, Borç olarak verilen paranın zekatı nasıldır?, Alacaklı olan kişi borç olarak verdiği malın zekatını ne zaman ödemelidir? Cevap: Başkalarının üzerinde olup borç denilen ve nisab mikdarına ulaşmış bulunan paralar zekata tabi olup olmama bakımından şöyle üç kısımdır: 1) Kuvvetli Alacak: Bunlar, borç olarak …

Daha Fazla Oku »

Altın ve Gümüşün Zekatı Nasıl Hesaplanır?

Soru: Altının nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı ise iki yüz dirhemdir. Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak yirmi miskal altına veya iki yüz dirhem gümüşe yahut bunların karşılığı kadar para ya da ticaret malına sahip olan kimse, üzerinden bir yıl da geçmişse zekâtla yükümlü olur. Peki Altın ve gümüşün zekâtı …

Daha Fazla Oku »

Kirada olan evlerin zekâtı nasıl verilir?

Soru: Kira gelirlerine zekat düşermi?, Kirada olan evlerin zekâtı nasıl verilir? Gayrimenkullerin zekâtı var mı? Gayrimenkullerin zekâtı nasıl verilir? Cevap: Bugün dünden farklı olarak yatırım amacı ile büyük binalar yapılmakta ve nakliye vasıtaları kullanılmaktadır. Bunlardan elde edilen gelirler arazi ürünlerinden elde edilen gelirlerden çok fazladır. Değişen şartlar muvacehesinde bu yeni …

Daha Fazla Oku »

Zekata Bağlı Olmayan Mallar Nelerdir?

Soru: Zekata Bağlı Olmayan Mallar Nelerdir? Zekat verilmeyen mallar, eşyalar nelerdir? Neler Zekat olarak verilmez? Cevap: Bir kimse, hem kendi ihtiyacını ve hem de geçimleri kendi üzerine olan kimselerin ihtiyaçlarını karşılayan ve temel ihtiyaçlar adını alan şeylerden zekat vermez. Oturulan evler, evlerin lüzumlu eşyaları, giyinip kuşanmaya ait elbiseler, silahlar, binek …

Daha Fazla Oku »

Zekat vermek için ne kadar malı olmalıdır?

Soru: Zekat vermek için ne kadar malı olmalıdır? Zekatta mal ölçüsü ne kadardır? Zekat oranı nedir? Zekat Nasıl Hesaplanmalı?, Zekat kaçta kaç verilmelidir? Cevap: Zekat verecek kimse, temel ihtiyaçlarından ve borçlarından başka nisab mikdarı veya daha fazla bir mala sahib bulunmalıdır. Bu miktar malı bulunmayana zekat farz olmaz. “Nisab”, şeriatın …

Daha Fazla Oku »

Dinden ayrılıp dönenin zekat borcu ne olacak?

Soru: Dinden ayrılıp dönenin zekat borcu ne olacak?, Gayrimüslim bir kimse müslüman olduktan sonra zekat geçmiş zekatlarını vermesi gerekir mi? Cevap: Bir müslüman bir müddet hak dinden çıkıp ondan sonra tevbe ederek Allah’dan mağfiret dilese, dinden çıkış zamanında zekat vermek ona farz olmayacağı gibi, dinden çıkmadan daha önceki zamana ait …

Daha Fazla Oku »

Çocuklar ve Deliler zekat vermekle yükümlü müdür?

Soru: Çocuklar zekat vermekle yükümlü müdür?, Buluğ Çağına Ermemiş Çocukların Malından Zekat Vermek Gerekir Mi?, Deliler zekat vermekle yükümlü müdür?, Deliler nasıl zekat vermelidir? Cevap: Hanefi Mezhebine göre Çocuklar akılları başlarında olarak buluğa ermedikçe, zekat vermekle yükümlü olmazlar. Onun için bunların mallarından velileri zekat veremez. Bunların zekat vermeleri buluğ çağına …

Daha Fazla Oku »

Zekatın hikmetleri nelerdir? Zekatın Faziletleri Nelerdir?

Soru: Zekatın hikmetleri nelerdir?, Zekatın Faziletleri Nelerdir?, Zekatın faydaları nelerdir? Cevap: Zekatın meşru olmasındaki hikmet pek önemlidir, herkese göre açık ve meydandadır da denilebilir. Bir hadis-i şerifde şöyle buyurulmuştur: “Mallarınızı zekatla koruyunuz, hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz, bela dalgalarını da dua ve yalvarışla karşılayınız” İşte zekat sayesinde mallar korunmuş oluyor. …

Daha Fazla Oku »

Zekat gizli mi açık mı verilmeli?

Soru: Zekatı gizli vermek açıktan vermekten iyi midir, Hangi durum daha faziletlidir? Zekatı açıktan vermek riya olur mu? Cevap: Farz olan zekâtı açıkça vermek riya olmaz, daha sevap olur. Zekatın böyle alenen verilmesi, zekatını vermemiş olmak töhmetinden kurtarır, başkalarına da örnek teşkil etmiş olur. İbni Abbas hazretleri Gizlice verilen nafile …

Daha Fazla Oku »