Anasayfa / İlmihal

İlmihal

Hacda Tıraş Olmanın Kefareti Nedir?

Hacda ihrama girip de bir mazeret (hastalık veya başında bir rahatsızlık) sebebiyle vaktinden önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin ödemesi gereken kefârettir. Çünkü hac niyetiyle ihrama giren kimsenin ihram süresince tıraş olması yasaktır. Bu yasağın ihlâli halinde kefâret olarak ya üç gün oruç tutmak, ya altı fakiri doyurmak, ya da …

Daha Fazla Oku »

Yemin Etmenin Kefareti Nedir?

Bir kimsenin yaptığı yemine riayet etmeyip yeminini bozması halinde üzerine gereken kefârettir. Yemin kefâretiyle ilgili olarak Kur’an’da şöyle buyurulur: “Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren (lağv) yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz; fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefâreti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onları …

Daha Fazla Oku »

İstihare Namazı Nedir?

İstihare “hayırlı olanı istemek” anlamına gelir. İnsanlar, kendileri için önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman, bazan belki eldeki verilerin yetersizliği sebebiyle veya çeşitli sebeplerle dünya ve âhiret bakımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını kestiremezler ve bunu bilmek için çeşitli çarelere başvururlar. Meselâ, Peygamberimiz’in nübüvvetle görevlendirildiği …

Daha Fazla Oku »

Teravih Namazının Anlamı Nedir? Neden Kılarız?

Teravih, Arapça tervîha kelimesinin çoğulu olup “rahatlatmak, dinlendirmek” gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her dört rek‘atının sonundaki oturuş, tervîha olarak adlandırılmış, sonradan bu kelimenin çoğulu olan terâvih kelimesi ramazan gecelerinde kılınan nâfile namazın adı olmuştur. Teravih, sünnet-i müekkededir. Kadın ve erkek …

Daha Fazla Oku »

Oruç Bozmanın Kefareti Nedir?

Fıkıh literatüründe kefâret-i savm terimiyle ifade edilen bu kefâret türü, “Ramazan orucunu eda ederken, herhangi bir mazereti bulunmaksızın, oruçlu olduğunu bilerek orucunu kasten bozan kimseye gereken kefâret”tir. Oruç ibadeti İslâm’ın beş temel şartından biri olup bu ibadeti yerine getirmekte zorlanan kimselere, oruç konusunda anlatıldığı üzere, bir dizi kolaylık ve ruhsat …

Daha Fazla Oku »

Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler

Dinimizde, oruç tutmanın emredildiği, tavsiye edildiği günler olduğu gibi, oruç tutmanın yasaklandığı veya hoş karşılanmadığı günler de vardır. Bazı belli günlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayışının çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Yasağın mahiyetine ve ağırlık derecesine göre, bugünlerin bir kısmında oruç tutmak haram veya tahrîmen mekruh sayılırken, diğer bir kısmında ise tenzîhen mekruh …

Daha Fazla Oku »

Oruç Tutmanın Özel Sevabı Olduğu Bazı Günler

Nafile Oruç ve Oruç Tutmanın Özel Sevabı Olan Günler 1. Şevval Orucu. Ay takviminde ramazan ayından sonraki ay, şevval ayıdır. Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Bu oruçların bayramın hemen arkasından peş peşe tutulması daha faziletli olmakla birlikte ay içerisinde aralıklı olarak tutmak da mümkündür. Kazâ veya adak oruçlarının …

Daha Fazla Oku »

Orucun Önemi Nedir? Neden Oruç Tutarız?

Oruç Farsça’daki rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapça’sı savm ve sıyâmdır. Savm kelimesi Arapça’da “bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek” anlamında kullanılır. Fıkıh terimi olarak ise, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğruna ve bilinçli olarak, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. İmsak, Arapça’da, …

Daha Fazla Oku »

Ruh Nedir? Ruh Hakkında Tüm Merak Edilenler!

Ruh Nedir? İnsana hayat veren ve onu, düşünen, anlayan, idrak eden bir kişi haline sokan maddî olmayan, ölümsüz varlık. Can, nefes, öz, nefis, ilham, vahiy, cebrail vb. anlamları vardır. Ruh kavramının, insanın yaşam ve var oluşuyla ilişkilendirilmiş bir şekilde tarih boyunca üzerinde durulmuş, mahiyeti hakkında çeşitli açıklamalar getirilmiş ve tezler …

Daha Fazla Oku »

Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller

Cemaate katılmamak şu durumlarda mübah olur: 1. Hastalık. Cemaatle namaza katılmamayı mubah kılan mazeretlerin başında hastalık gelir. Âlimler, cemaate katılmamayı mâzur gösteren hastalık için, teyemmümü mubah kılacak derecede olması şeklinde bir ölçü getirmişlerdir. Hastalık için getirilen bu ölçü, cemaatin önemini göstermesi bakımından oldukça yerindedir. Fakat bu ölçü, hastalığı sadece hasta …

Daha Fazla Oku »

Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti

İslâm dini birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Günde beş vakit namazın bir arada eda edilmesinin teşvik edilmesi, haftada bir cuma namazının ve senede iki kez olan bayram namazlarının topluca kılınmasının gerekli görülmesi, müminlerin görüşüp halleşmelerine, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir anlam taşımaktadır. Bu bakımdan cemaatle namaz esprisi, oluşturulmak …

Daha Fazla Oku »

Cami Adabı Nasıl Olmalıdır?

Yüce Yaratıcımız kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor; “Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde temiz ve güzel elbiselerinizi giyinin”(Araf Süresi, Ayet 31) Cami adabının bazıları şunlardır: 1- Camiye sağ ayakla girilir. Çıkarken de önce sol ayağı dışarıya atarak çıkılır. 2- Camiye giren namazı bekleyenlere selâm verilir. 3- Camiye girince ön safa durmalıdır. …

Daha Fazla Oku »

Zekat Kimlere Verilir? Kimlere Verilmez ?

Zekat verilecek kimseler şunlardır: 1) Fakirler: Dini ölçülere göre zengin sayılmayan, nisab miktarı malı olmayan kimselerdir. 2) Yoksullar: Hiçbir şeyi olmayanlar. 3) Borçlular: Borcundan fazla nisab miktarı mala sahip olmayanlar. 4) Yolcu: Memleketinde malı olduğu halde yolda parasız kalan, elinde bir şey bulunmayan kimselerdir. (Bunlara memleketlerine varacak kadar verilebilir.) 5) …

Daha Fazla Oku »

Zekat Vermesi Gereken Kişiler

Bir kişinin zekât vermekle yükümlü olması için kendisinde şu şartların bulunması gerekir: Müslüman olmak: Zekât bir ibadet olduğundan bir kişinin zekata yükümlü olabilmesi için öncelikle Müslüman olması gerekir. Akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş olmak: Hanefi mezhebine göre çocukların ve akıl hastalarının malına zekât düşmez. Şafii mezhebine göre ise …

Daha Fazla Oku »

Cehennem Nasıldır?

Derin kuyu, ahirette kâfir ve günahkâr kimselerin azap çekecekleri ceza yeri. Kur’an-ı Kerîm’de inanan ve güzel amel işleyen kimselere Cennet* vadedildiği gibi (el-Kehf 18/107); kâfir ve günahkâr kimselere de Cehennem vâdedilmiştir. Kâfir, münâfık ve müşrikler Cehennem’de ebedî kalırlar, orada ölmezler ve azabları hafifletilmez. Tövbe etmeden günahkâr olarak ölen ve Allah’ın …

Daha Fazla Oku »

Neden Namaz Kılarız? Dinimizde Namazın Önemi Nedir?

Kainattaki varlıklara baktığımızda görürüz ki; yıldızlardan hayvanlara, bitkilerden denizlere varlıklar belli vazifeler yapmaktadırlar. Arıların bal yapması, ineklerin süt vermesini gördüğümüzde anlarız ki; bu varlıkların belli vazifeleri mevcuttur, bu varlıklar başıboş değildirler. Peki bu aciz varlıklar bile vazifesiz kalmaz iken akıl sahibi, irade sahibi olan insan vazifesiz kalabilir mi? Elbette insan vazifesiz ve …

Daha Fazla Oku »

Namazın Mekruhları Nelerdir? Mekruh Nedir?

Mekruh; yapılması dinen doğru bulunmayan, terk edilmesi istenen, yapılmaması yapılmasından daha uygun olan davranışlardır. 1. Namazın içinde sağa sola bakmak 2. Elbise veya vücut ile oynamak. (Vücuda yapışan elbiseyi küçük bir hareketle silkelemekte bir beis yoktur) 3. Özürsüz, parmağını çıtlatmak 3. Secde yerindeki taşları temizlemek 4. Elini böğrüne koymak 5. Bir yerini bir veya iki kere kaşımak. …

Daha Fazla Oku »

Namazın İçindeki ve Dışındaki Sünnetleri

Sünnetin hükmü: Namazda sünneti terk etmek, namazı bozmaz, sehiv secdesi yapmayı da gerektirmez, ancak mekruh olur. Namazın Başlıca Sünnetleri Şunlardır: 1. Beş vakit namaz ile cuma namazı için ezan ve ikamet erkekler için sünnettir. (kadınlara mekruhtur.) 2. Namazın iftitah tekbirinde, vitir namazının kunut tekbirinde ve bayram namazlarının zevaid tekbirlerinde elleri kulakların hizasına kaldırmak. (Kadınlar, parmak uçları omuz …

Daha Fazla Oku »

Namazın İçindeki ve Dışındaki Farzları, Şartları

Namazın farzları on ikidir. Bunların bir kısmı namazdan önce olup namaza hazırlık niteliğindedir. Bunlara “namazın şartları” denir. Bir kısmı da, namaza durunca yapılır ki bunlara da “namazın rükunları” denir. Namazın Şartları (Namazın Dışındaki Farzlar): 1. Hadesten Taharet: Gözle görülmeyen pisliklerden temizlenmektir. Bu abdest almak, gusletmek, bunların mümkün olmadığı zamanlarda teyemmüm etmekle olur. 2. Necasetten Taharet: Gözle görülen …

Daha Fazla Oku »

Tilavet Secdesi

Kuranı Kerimde 14 yerde secde ayeti vardır. Bu secde ayetlerini okuyan ve duyan mükellef (aklı başında ve buluğa ermiş) Müslümanların yapmaları gereken vacip bir secdedir . Yani bu ayetler okunduğu zaman secde yapılması vaciptir. Bu secdeyi yapmayan bir vacibi terk ettiği için günaha girer. İçindeki Konular Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır? …

Daha Fazla Oku »

 

Sosyal Medyada Bizi Takip Ederek Destek Olur Musunuz?

 

@dinirehberim